“Мапирање извора токсичних, мутагених и канцерогених испарљивих органских једињења на територији Града Београда”
Пројекат је суфинансиран од Министарства за заштиту животне средине Републике Србије из средстава зеленог фонда у оквиру јавног конкурса за подстицање образовних, истраживачких и развојних студија и пројеката у области животне средине у 2018. години.
Установа носилац истраживања: Институт за физику
Партнерске установе: Институт за нуклеарне науке “Винча”, Универзитет Сингидунум
Руководилац пројекта: др Андреја Стојић

2018


Пројекат је суфинансиран од Министарства за заштиту животне средине Републике Србије из средстава зеленог фонда у оквиру јавног конкурса за подстицање образовних, истраживачких и развојних студија и пројеката у области животне средине у 2018. години.
Установа носилац истраживања: Институт за нуклеарне науке “Винча”
Партнерске установе: Институт за физику
Координатор из Института за физику је др Мирјана Перишић

2018


“Студија изводљивости имплементације националне мреже за континуално и аутоматизовано праћење значајних параметара из домена заштите животне средине”
Пројекат је суфинансиран од Министарства за заштиту животне средине Републике Србије из средстава зеленог фонда у оквиру јавног конкурса за подстицање образовних, истраживачких и развојних студија и пројеката у области животне средине у 2018. години.
Партнерске установе: Институт за физику, Институт за нуклеарне науке “Винча”
Координатор из Института за физику је др Гордана Вуковић

2018


Примена маховина у успостављању континуираног мониторинга тешких метала у ваздуху на територији града Новог Сада" (The application of mosses in continuously monitoring of heavy metals in air of Novi Sad city)
Пројекат је финансиран од Градскe Управe за заштиту животне средине Града Новог Сада.
Руководилац пројекта: др Ружица Игић; др Мира Аничић Урошевић (стручни сарадник)

2018 – 2019


“NS MOSS” – Примена маховина у детекцији тешких метала у ваздуху на територији града Новог Сада“ (The application of mosses in detection of heavy metals in air of Novi Sad city)
Пројекат је финансиран од Градскe Управe за заштиту животне средине Града Новог Сада.
Руководилац пројекта: др Ружица Игић; др Мира Аничић Урошевић (стручни сарадник)

2017 – 2018Биомониторинг тешких метала у ваздуху/едукација о утицају саобраћаја на квалитет ваздуха
Пројекат је финансијски подржала Нафтна индустрија Србије - НИС, а.д. Нови Сад у оквиру Јавног конкурса "Заједници заједно 2014."

Maj – Децембар 2014


Biomonitoring of heavy metals in the air along the main roads of the city of Belgrade
The project is financially supported by NIS Novi Sad and the city of Belgrade.

July - December 2014


Active biomonitoring of airborne major and trace elements in the Belgrade urban area using moss bag technique
The project is financially supported by the city of Belgrade.

May – December 2013